top of page

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าพรีออเดอร์จากร้าน Marvel Toys (MVT)

1. การจองจะเสร็จสมบูรณ์ ต่อเมื่อชำระเงินมัดจำและได้รับการยืนยันการจองแล้วเท่านั้น โดย MVT จะจัดส่งใบจองให้ทางอีเมลที่แจ้งลงสิทธิ์ไว้

2. ใบจองสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ ข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และสิทธิ์ผู้จองได้ โดยต้องผ่านการเห็นชอบจาก MVT เท่านั้น และมีค่าธรรมเนียม 100 บาท

3. เมื่อสินค้าพร้อมส่ง MVT จะประกาศเงื่อนไขตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ และพนักงาน MVT จะโทรศัพท์ติดต่อให้เพื่อน ๆ เข้ารับสินค้า

4. เพื่อน ๆ ต้องเข้ารับสินค้าและชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ตามเวลาที่กำหนด (หากชำระไว้เต็มจำนวนแล้วไม่มีกำหนดเข้ารับ)

5. สำหรับเพื่อนๆ ที่สั่งออนไลน์ หากต้องการขอรับใบจองฉบับจริง รับได้ที่หน้าร้าน / นัดรับ / EMS ค่าส่ง 50 บาท โดยแจ้งขอรับล่วงหน้า 7 วัน

6. กรณีขอรับใบจองฉบับจริงแล้ว ควรเก็บรักษาอย่างดี หากสูญหาย MVT ขอสงวนสิทธิในการพิจารณามอบ / ไม่มอบ สินค้าให้ตามความเหมาะสม

7. กรณีถูกกลโกง จากธุรธรรมต่างๆ ซึ่งไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจาก MVT ร้านไม่มีส่วนรับผิดชอบทุกกรณี

8. ไม่สามารถขอคืนเงิน ยกเลิก หรือ แลกเปลี่ยน ทุกกรณี

 

การรับสินค้า

ติดต่อรับที่หน้าร้าน โกดัง หรือนัดรับได้ที่ห้างเซนทรัลพลาซ่า พระราม9 ให้นำใบจอง พร้อมแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีชื่อตรงกับใบจอง 

หรือแนบสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีชื่อตรงกับใบจอง และระบุ "เพื่อใช้รับ (ชื่อสินค้า) จาก Marvel Toys เท่านั้น" ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และวันที่ พร้อมมอบให้พนักงานในวันรับสินค้า

การขอใช้บริการขนส่ง EMS / Grab Bike / Lalamove

ให้ใช้อีเมลที่ลงทะเบียนสิทธิ์ผู้จองไว้ ส่งอีเมลขอใช้บริการขนส่งมาที่ info@marvel-toys.com พร้อมแนบรูปถ่ายใบจอง และที่อยู่จัดส่ง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ EMS ค่าใช้จ่ายตามที่ระบุ / Grab Bike & Lalamove ค่าใช้จ่ายตามจริง

ทำความเข้าใจ ก่อนสั่งสินค้าพรีออเดอร์

 

"สินค้าพรีออเดอร์" คือ สินค้าใหม่ที่ไม่มีอยู่ในสต๊อกของร้าน เมื่อมีการสั่งซื้อเข้ามาและแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว MVT จะรวบรวมรายการจนถึงวันตัดรอบพรีออเดอร์ ก็จะดำเนินการสั่งซื้อ/นำเข้า จากโรงงานผู้ผลิตสินค้าแบรนด์นั้น ๆ เมื่อสินค้าส่งมาถึงร้านเรียบร้อยแล้ว MVT ร้านจะตรวจสอบความเรียบร้อย (QC) ของสินค้าก่อน จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่จะได้รับเป็นสินค้าของแท้จากผู้ผลิต 100% และไม่มีตำหนิใดๆ ทุกประการ แล้วจึงสามารถจัดส่งสินค้าให้เพื่อนๆ ต่อไป โดยเพื่อนๆ สามารถรอรับสินค้าได้ประมาณ 5 - 10 วันทำการ

ข้อควรรู้ก่อนสั่งซื้อสินค้าแบบพรีออเดอร์

- สินค้าพรีออเดอร์ มีราคาถูกกว่าสินค้าที่มีจำหน่ายแบบพร้อมส่งทั่วไป เนื่องจากร้านค้าไม่ต้องใช้เงินลงทุนสต๊อกสินค้าไว้ก่อน จึงลดความเสี่ยงในการเกิด Dead Stock ของสินค้า รวมไปถึงต้นทุนต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า เป็นต้น

- สินค้าพรีออเดอร์ เหมาะสำหรับลูกค้าที่สามารถรอสินค้าได้เท่านั้น เพราะต้องใช้เวลาในการสั่งซื้อ/นำเข้าสินค้าจากผู้ผลิต ในกรณีที่เพื่อนๆต้องการรับสินค้ารีบด่วนแนะนำให้ซื้อแบบ "พร้อมส่ง" ครับ

- สินค้าพรีออเดอร์ เป็นสินค้าที่สั่งตามออเดอร์ที่เข้ามา ดังนั้นจึงไม่สามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ 

- สินค้าพรีออเดอร์ ทุกชิ้นเป็นสินค้าใหม่ไม่แกะ กรณีที่เพื่อนๆ รับไปแล้วเป็นสินค้ามีตำหนิ สามารถส่งเคลมสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละชิ้น โดยต้องแจ้งให้ MVT ทราบทันทีหลังจากได้รับสินค้าไม่เกิน 2 วัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาการในการรับเคลมขึ้นอยู่กับอาการที่ผู้ผลิตกำหนดเท่านั้น นอกเหนือจากอาการที่กำหนด เพื่อนๆ ต้องยอมรับว่า สินค้าไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้ 
ยกเว้น การคืนเงินเต็มจำนวนในกรณีสินค้าหมด ส่งมาผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดพลาดจาก MVT เองเท่านั้น (อธิบายในขั้นตอนถัดไป)

ความผิดพลาดกรณีต่างๆ จากการสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์

1. ผู้ผลิตแจ้งสินค้าหมด MVT แจ้งให้ทราบ และคืนเงินให้กับเพื่อนๆ เต็มจำนวน

2. ผู้ผลิตส่งสินค้าให้ผิดรุ่น/ผิดสี/ผิดแบบ MVT ระงับการส่งให้เพื่อนๆ พร้อมแจ้งให้ทราบ เพื่อนๆ สามารถตัดสินใจ ดังนี้ 
- รับสินค้านี้ตามปกติ (ยอมรับได้)

- รอสินค้าตรงรุ่น/สี/แบบตามที่สั่งในรอบพรีออเดอร์ถัดไป
- รับเงินค่าสินค้าคืนเต็มจำนวน

3. สินค้ามีตำหนิจากการขนส่ง แม้ว่า MVT จะแพ็คหุ้มห่ออย่างดีที่สุดแล้วก็ตาม แต่โอกาสเสียหายระหว่างทางเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เมื่อลูกค้ารับสินค้าแล้วทำการตรวจสอบสภาพสินค้า หากพบว่ามีชำรุดต้องแจ้งร้านค้าทราบภายใน 2 วัน (นับตั้งแต่วันที่มีผู้เซ็นต์รับสินค้า) และส่งสินค้ากลับในสภาพเดิม เมื่อสินค้ากลับมาถึงร้าน MVT ตรวจสภาพแล้วแจ้งให้ทราบ เพื่อนๆ สามารถตัดสินใจ ดังนี้ 
- รอเคลมสินค้า (เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่) กับผู้ผลิต 
- รับเฉพาะเงินค่าสินค้าคืน (หักค่าขนส่ง)  

4. การขนส่งสินค้าล่าช้าเกินกำหนด MVT แจ้งให้ทราบถึงปัญหาและเวลาที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อนๆ สามารถตัดสินใจ ดังนี้
- รอจนกว่าจะได้รับสินค้า
- รับเงินค่าสินค้าคืนเต็มจำนวน

5. ความผิดพลาดอื่นๆ จากทางร้านเอง MVT แจ้งให้ทราบถึงปัญหาและเวลาที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อนๆ สามารถตัดสินใจ ดังนี้
- รอรับสินค้านี้ตามปกติ
- รับเงินค่าสินค้าคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจสักนิด! โดยปกติแล้วสินค้าแบรนด์ของแท้จากผู้ผลิต จะมีโอกาสเกิดความผิดพลาดน้อยมากเมื่อเทียบกับสินค้าเกรดทั่วไปจากจีน แต่เมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามขอให้เพื่อนๆ ใจเย็นๆ กับพ่อค้าแม่ค้านะครับ เราทำงานด้วยหัวใจ เพื่อนๆ ชอบเราก็ดีใจ ถ้าไม่ดีเราก็คืนเงินให้ คุยกันด้วยเหตุผลครับ ขอบคุณครับ

หมายเหตุ : ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด นอกเหนือจากที่จะควบคุมได้ MVT ขออำนาจเป็นผู้ตัดสินใจแทนเพื่อนๆ ผู้สั่งซื้อพรีออเดอร์ทุกท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยจะแจ้งให้ทราบในช่วงเวลาที่ MVT เห็นว่าเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

bottom of page